ADR

ADR

De mogelijkheid tot het behandelen van ( ADR ) gevaarlijke stoffen is een noodzakelijk iets geworden

Steeds vaker worden chemicalieen ,die veelal hoge waardes hebben in kleinere hoeveelheden met hogere frequenties verladen. Onze instanties verlangen speciale opslagvoorzieningen voor deze stoffen. Wij hebben derhalve ten tijde van de verhuizing een behoorlijke investering gedaan om deze ADR goederen veilig en volgens de regels te kunnen behandelen. Zeer regelmatig vinden er controles plaats door handhavers van dcmr , brandweer etc. Ieder jaar worden er weer nieuwe mensen opgeleid om vakbekwaamheid gevaarlijke stoffen te verkrijgen. Inmiddels hebben we een heel team met medewerkers ,die de voorschriften kennen en de procedures volgen die van ons verlangt worden. Dagelijks houden wij een journaal bij in het CRP (Centraal Registratie Punt) , zodat bij calamiteiten de betreffende instanties exacts weten wat er bij ons staat opgeslagen en waar. De toenemende vraag naar ruimte voor de behandeling van deze gevaarlijke stoffen, heeft geresulteerd in de uitbreiding van een chemieloods op ons bedrijventerrein distriport benelux. Circa 2800m2 is er op dit moment ingericht / omgebouwd ,zodat we  klasse 2,3,4,5,6,8,9 kunnen behandelen.Ook hier hebben we behoorlijke investeringen gedaan , zeker voor wat betreft de behandeling van klasse 3 stoffen , hebben we niet bezuinigd en maar liefst een ruimte gecreeerd van circa 300m2, welke is voorzien van een schuiminstallatie. Voor de aerosols is er een aparte bunker en voor de overige stoffen bunker-scheidingswanden . Sinds medio 2012 is deze ruimte in gebruik genomen.

Vrijwel al onze chauffeurs en medewerkers hebben de noodzakelijke opleidingen gevolgd om de behandeling van gevaarlijke stoffen volgens de geldende voorschriften af te handelen

Zowel de loods als de transporteenheden zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen,ingeval er calamiteiten optreden. Ons veiligheid beheer systeem zorgt voor een veilige werkomgeving en dient accuraat bijgehouden te worden gezien de voorschriften die er gelden.